In vroegere tijden werd er markt en kermis gehouden op het kerkhof rond de kerk. Om dit oude gebruik nieuw leven in te blazen willen we zaterdag 10 september tijdens open monumentendag een kunstmarkt bij de kerk organiseren.

We zijn op zoek naar dorpsgenoten die er voor voelen om op die dag te exposeren en eventueel te verkopen (zowel amateur als professionele kunstenaars).

Omdat we geen standaard markt met kraampjes voor ogen hebben, nodigen we jullie uit om onder het motto “moNUment” het kerkhof te gebruiken als expositie ruimte.

In de kerk exposeren Dineke Oosting en Birgit van der Werff. Dit is de lopende zomerexpositie van 2 augustus tot met 30 september.

Tijdens de markt is het terras van het dorpshuis open. Ook is er voor mensen die kwetsbare werken willen tentoonstellen de mogelijkheid om in het dorpshuis te exposeren

Om het bovenstaande in goede banen te leiden vragen we een ieder die hier aan mee wil doen, zich te melden voor 1 juni bij
Saskia van Nijen (06-15300057 / saskiavannijen@gmail.com ) of
Jacobien Louwes (06-25264623 / info@nieuwmidhuizen.com ).

Maria Lichtmis viering

Vanwege corona zal de eerstvolgende Maria Lichtmis viering op 2 februari 2023 zijn.

Kerkenfietspad

Deze route is in 2019 gemaakt door vrijwilligers ter ere van het 50 jarig bestaan van de Stichting Oud Groninger Kerken. De folder bevat 2 fietsroutes van elk 30 km langs in totaal 18 kerken tussen het Reitdiep en de Waddenzee.
De route is dagelijks individueel te fietsen. Lees verder ....

Jaarprogramma Kerk van Vierhuizen 2022

Na een periode waarin we veel hebben moeten af lasten, hopen we een beter jaar tegemoet te gaan. We weten niet wat corona nog voor ons in petto heeft en daarom adviseren we u om onze website (www.kerkvierhuizen.nl) in de gaten te houden. We zullen daar de actuele situatie weergeven.

Zondag 20 februari: Libbe Kooistra en Marja Cantell
Aanvang: 15.00 uur
Lezing: 'Via vier landen naar Vierhuizen'
Entree: gratis
Een kleine 2 jaar wonen ze inmiddels in ons dorp, deze onderzoekers aan de faculteit gedragswetenschap van de rijksuniversiteit Groningen. In deze lezing geven ze een kijkje in hun werk en de weg die hun naar Vierhuizen bracht.

Zaterdag 16 april: KUG
Aanvang: 20.00 uur
Entree: 5 euro
KUG staat voor Koor Uut Grunn, een mannenkoor uit Zuidhorn.
Zij hebben een veelzijdig repertoire, van Groningse nummers tot hedendaagse popmuziek.

Zondag 24 april: Reint Wobbes
Aanvang: 15.00 uur
Lezing: Grafcultuur in Groningen
Entree: gratis
Reint Wobbes is o.a. verbonden aan de Stichting Groninger Kerken. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar begrafenissen en graven in Groningen. Over de bijzonderheden hiervan vertelt hij in deze lezing.

1 mei tot en met 31 juli: expositie Tjitske Dijkstra
Na haar succesvolle tentoonstelling in Verhildersum vorig jaar, gaat Tjitske dit jaar aan het werk in de kerk van Vierhuizen. Tjitske gebruikt oude borduurwerken om o.a. meubels te bekleden. Met deze techniek zal ze verschillende objecten in de kerk bekleden.

Zondag 5 juni: Albert Buursma
Aanvang: 15.00 uur
Lezing: geschiedenis van Vierhuizen
Entree: gratis
De Historicus Albert Buursma uit Groningen onderzoekt en publiceert al jaren over geschiedenis van Noord-Nederland. In 2019 schreef hij in opdracht van de Waddenacademie het boek “Beteugeld Estuarium; Cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het lauwersmeergebied” Hij komt in juni vertellen over de geschiedenis van Vierhuizen.

Zondag 26 juni: high tea met duo despejado
Aanvang: 15.00 uur
Entree: 8 euro
Duo Despejado wordt gevormd door Alice van der Meer (blokfluit) en Michiel de Vries (gitaar, zang). De musici die hun sporen in de muziek verdienden, kennen elkaar sinds hun studietijd. Hun muziek repertoire is breed, waarin ook klassieke werken met Zuid-Amerikaans karakter zijn opgenomen.
Tijdens de High tea serveren we heerlijke hapjes van eigen makelij.

Zondag 17 juli: zomer kerkdienst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger ds. H.A van Beijeren uit Roden

1 augustus tot en met 30 september: Expositie de smederij
Net als vorig jaar zullen kunstenaars van galerie “de smederij uit Sappemeer hun werk gaan exposeren in de kerk.

Zondag 7 augustus: zomer kerkdienst
Aanvang; 10.00 uur
Voorganger ds. L. Le Pair

Zaterdag 10 september: kunstmarkt
Nadere informatie volgt.

Zondag 16 oktober: St. Hubertusdienst
Aanvang: 15.30 uur
Met medewerking van het Noord Nederlands Jagerskoor 'Prins Hendrik', onder leiding van Feike Tuinen, met medewerking van Hoornblazers.
Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor de onkosten.

Zaterdag 24 december: kerst-zangdienst
Aanvang: 19.30 uur
We hopen dat deze als vanouds gehouden kan worden met alle (klein)kinderen uit Vierhuizen en de Vierhuister Wichter o.l.v. Jan Lameris.