Dagblad van het Noorden 2 maart 2007 ...naar overzicht...

Amateurs mogen kerkorgels bespelen

GRONINGEN • De Stichting Oude Groninger Kerken begint binnenkort een promotiecampagne voor bijzondere orgels in de provincie. De afgelopen jaren stak de stichting veel geld in de restauratie van haar orgelbezit.
Daarom acht de stichting nu de tijd gekomen om extra aandacht te vestigen op dit wereldberoemde erfgoed. De stichting stelt ook een lijst op van orgels die door amateurorganisten bespeeld mogen worden.
Op l april treedt een nieuwe medewerker in dienst die zich met dit onderwerp gaat bezighouden. Daarnaast brengt de stichting op 11 mei een nieuwe reeks boekjes uit over orgels in Groningen, bedoeld voor een groot publiek. Het eerste boekje belicht de geschiedenis en restauratie van het orgel in Usquert, dat op 11 mei officieel in gebruik wordt genomen. Kort hierna verschijnt een orgelgids voor liefhebbers van orgelmuziek. Daarin wordt opgesomd welke orgels van de Stichting Oude Groninger Kerken door amateurs bespeeld kunnen worden.
Het gidsje bevat tevens een lijst van de vrijwilligers die het orgel beheren. Orgelliefhebbers kunnen zo een afspraak maken om een uurtje een willekeurig kerkorgel te bespelen.
Het jaar 2007 wordt afgesloten met een boekje over het orgel van Vierhuizen. Die presentatie vindt plaats tijdens de officiële ingebruikname van de gerestaureerde kerk op 21 december.
De boekjes worden mogelijk gemaakt door de Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds. Dit fonds is ooit door een donateur van de kerkenstichting opgericht. (DvhN)