De Ommelander 28 juni2007 ...naar overzicht...

Restauratie kerk Vierhuizen van start

VIERHUIZEN • De restauratie van de kerk van Vierhuizen gaat vrijdag om 19.00 uur officieel van start. In december werd het 13e-eeuwse kerkje zoals bekend de winnaar van het televisieprogramma BankGim Loterij Restauratie. De prijs was een complete restauratie van één miljoen euro.
De presentator van het programma, Frits Sissing, zal vrijdag het startschot voor de restauratie geven do<M>de-leeuw van de kerktoren te halen. Tegelijkertijd zal hij de speciale postzegel met de kerk van Vierhuizen presenteren. Donateurs van de Stichting Oude Groninger Kerken die een nieuwe donateur werven ontvangen gratis een velletje zegels. Ook de nieuwe donateur krijgt een setje.
Inmiddels is aannemersbedrijf De Graaf uit Engwierum met de restauratie van de kerk begonnen. De kerk staat nu van alle kanten in de steigers. De banken zijn verwijderd en ook het orgel is ontmanteld. Eerst zijn door orgelbouwer Mense Ruiter de pijpen en het binnenwerk uit het instrument gehaald en daarna is ook de kast ver-wijderd. De orgelmaker gaat in zijn werkplaats in Zuidwolde met het instrument aan de slag en eind december, als ook de kerk klaar is, wordt deze teruggeplaatst. In de kerk worden eerst de muren ont-pleisterd, waarna het metselwerk wordt aangepakt. Daarna worden het dak en de kapconstructie aangepakt. Het is de bedoeling dat de restauratie van de kerk van Vierhuizen voor 21 december is afgerond. Op die dag wordt het gebouw officieel in gebruik genomen.