De Ommelander 26 november 2007 ...naar overzicht...

Orgel Vierhuizen terug op zijn plek

VIERHUIZEN - Na zes maanden van afwezigheid is het nu zover. Het orgel uit de kerk van Vierhuizen wordt volledig gerestaureerd teruggeplaatst in de nu bijna gerestaureerde kerk van het Marnedorpje.
Het orgel komt er weer prachtig bij te staan en zal klinken zoals het ook bij de oplevering in 1892 het geval moet zijn geweest. Hier ging een jarenlang proces van langzame achteruitgang aan vooraf, maar met het winnen van de bijna l miljoen euro in het programma Bank-GiroLoterij De Restauratie werd de restauratie van kerk en orgel mogelijk gemaakt", vertelt Tim Smid van Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van het kerkje.
Het orgel van Vierhuizen is in 1892 gebouwd door Petrus van Oeckelen. De enige wijziging die het sindsdien heeft ondergaan was een een verandering van kleur. De fraaie palissander-imitatie werd met rode verf overgeschilderd. In de tweede helft van de vorige eeuw is het orgel praktisch uitsluitend bespeeld en zorgvuldig onderhouden door organist Jozef Bronkema. Na een spectaculaire actie tot behoud van kerk en orgel is met de gelden van de BankGiroLoterij een grondige restauratie uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelmakers.
Tijdens de restauratie werden los gelaten lijmverbindingen opnieuw verlijmd, mechanieken hersteld , de windlade opnieuw verlijmd en scheuren gedicht met ingelijmd hout, het leer van windlade en balg vervangen door nieuw schapenleer, het ivoren toetsbeslag opnieuw verlijmd, het pijpwerk hersteld en de frontpijpen gepolijst. In de balgen werden, zoals wel vaker voorkomt, voor de winddichtheid opgelijmde kranten aange-troffen uit de bouwtijd van het orgel. „Dat zijn kranten uit de periode 1891-1892 met veel advertenties waarin bijvoorbeeld een dienstmeid wordt gevraagd", vertelt Smid.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van de kerk. De toren zit weer mooi in de verf en de leeuw staat er trots bovenop. De banken zijn inmiddels teruggeplaatst en kregen hun groene kleur van eind jaren twintig weer terug. Vrijdag 21 december worden kerk en orgel feestelijk in gebruik genomen.